Nove sudačke titule


sahsuciZa vrijeme 32. izdanja pulskog opena održan je i sudački seminar za nacionalna zvanja ( klupskog, županijskog i državnog suca ), a u organizaciji HUŠS – ogranak Zapad. Seminar je trajao 12 nastavnih sati za klupskog, 16 nastavnih sati za županijskog i 20 nastavnih sati za državnog suca. Nakon održanih predavanja kandidati su pristupili polaganju ispita. Titulu klupskog suca stekli su Goran Banovac, Zvonimir Trošić i Matija Ostović, dok su ispit za županijskog suca uspješno položili Andrea Starčević, Dario Bonaca i Valter Valković. Giuseppe Ghersinich je uspješno položio ispit za državnog suca. Nakon uspješno provedenog seminara znatno se popravilo stanje sa sucima u ogranku Zapad, pogotovo u Istarskoj županiji, koja ima kronični nedostatak sudaca. Predavanja i ispite je odradila komisija sastavljena od međunarodnih sudaca, a u sastavu Sulejman Islamović, Nenad Dorić i Igor Milovac.

image_print

Comments are closed.