Seminar za šahovske suce u Puli od 26. do 29. lipnja


sahsuciHUŠS – ogranak Zapad organizira seminare i ispite za šahovske suce Klupskog, Županijskog i Državnog ranga. Seminari će se održati za vrijeme 32. izdanja PULA opena, od 26. do 29. lipnja 2018. godine u Puli. Pozivaju se svi šahovski suci, šahovski klubovi, a također i pojedinci zainteresirani za pohađanje seminara da prijave svoje sudjelovanje do 4. lipnja 2018. godine radi što bolje pripreme seminara i materijala.

Cijene seminara su prema Pravilniku o šahovskim sucima (seminar + ispit):
– za zvanje Klupski šahovski sudac ………. 120,00 kn
– za zvanje Županijski šahovski sudac …… 200,00 kn
– za zvanje Državni šahovski sudac ……… 300,00 kn

Uplate na žiro račun HUŠS: HR83 2340009-1110253557 Privredna banka
Zagreb.

Kontakti:
Nenad Dorić nenad.dori@gmail.com 0981701984
Igor Milovac igor-mili@net.hr 091 5447849
Valter Valković valter.valkovic@gmail.com 095 3625012

Comments are closed.