Dan grada Pazina 2014.


 

Šahovski klub „Lovac“ Pazin raspisuje i organizira pojedinačni brzopotezni šahovski turnir

„DAN GRADA PAZINA 2014“

Turnir će se održati u nedjelju, 01. lipnja 2014.godine u hotelu „LOVAC“ u Pazinu sa početkom u 10,00 sati.
Poželjno je da cijenjene prijave izvršite najkasnije do 01. lipnja do 09,30 sati.

Prijave se zaprimaju:

* kod tajnika kluba, gospodina Prpić Ivana na telefon 098-414-717 ili email: ivan.prpic@pu.t-com.hr

ili

* gospodin Roland Udovičić – telefon 098- 426-790 ili email:rolly@hi. t-com.hr

– Upisnina je 50.00 kuna. Za sve učesnike osiguran je ručak .

– Igrači su dužni pojaviti se na turniru sa ispravnim šahovskim satom i šahovskom garniturom.
– Ovisno o broju učesnika, turnir će se igrati u najmanje 13 kola po Švicarcu na 5 minuta po igraču.

– Nagrade:

1. mjesto Pehar
2. mjesto Pehar
3. mjesto Pehar

Comments are closed.